Verslag februari 2015 de tweede Winterweek op Schiermonnikoog

Verslag van Ann

De winterweek is ieder heel goed bevallen. De formule waarbij niet gewerkt wordt met een formele dagindeling en een veelvuldig samenzijn werd als heel positief ervaren. Het biedt de kans om de permanente meditatie gedurende alle activiteiten van de dag door te laten gaan. Op die manier krijgt het de kans zich te verdiepen, zich als basis te vestigen in het gewone leven, elk moment. Het biedt de kans om de natuurlijke toestand te leren kennen.

We waren met 6 mensen. Elke avond werd samengekomen in een huiselijke sfeer waarbij we eerst gedurende ongeveer een uur samen naar een satsang van Douwe luisterden. Dit werd gevolgd door een ‘formele’ stilte van ongeveer een half uur waarna ruimte was om, voor wie dat wou, de eigen ervaring te delen.

Deze structuur (één uur  luisteren naar een satsang, een formele stilte van ongeveer een half uur en daarna ruimte om de eigen ervaring te delen) kwam ter plaatse spontaan naar boven en werd de ganse week aangehouden. De formele stilte werd afgerond door de klank van een klankschaal. In de periode dat er ruimte was om de eigen ervaring te delen werd ook thee geschonken. Heel wat avonden bleef het ook in die periode spontaan stil.

Na dit samenzijn van een 2-tal uren ging ieder terug naar zijn eigen huisje. De inhoud van de satsangs ging diep en vormde de basis om er gedurende de dag bij te blijven en het door te laten werken. Door elke avond opnieuw samen te komen, waarbij vooral stilte aanwezig was, ontstond ook verbinding onder elkaar. Deze ervaring van samen met de essentie bezig te zijn, en niet alleen, werkte ondersteunend en nodigde uit tot verdieping, een au serieux nemen.

Een meerwaarde om in deze periode op het eiland te zijn is de stilte die er is, de natuur is verdord en er zijn weinig mensen aanwezig. De sfeer is heel rustig en stil. Ook is er het wandelen op het strand met de horizon die het in contact komen met de oneindige ruimte heel concreet voelbaar maakt. De natuur helpt zeker mee.

Bij het einde van de week gaf iedereen aan deze formule heel erg op prijs te stellen en werd gevraagd naar een volgende keer. De kapel huren lijkt hierbij niet nodig. Wel dient de opmerking gemaakt te worden dat mensen die nieuw zijn en Douwe niet gekend hebben wel nood hebben aan een formelere dagindeling.

Voor 2016 zou opnieuw een winterweek opgezet worden met dezelfde formule.

De optie gaat naar de week van 29 januari tot 5 februari.(een periode buiten de schoolvakanties)

Print Friendly, PDF & Email